Fizyka medyczna - praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu

Rozwój zaawansowanych technik diagnostycznych i terapeutycznych oraz związane z tym wykorzystanie najnowocześniejszych urządzeń spowodowało, że fizyk medyczny stał się nierozłącznym i bardzo ważnym elementem zespołów medycznych. Do jej/jego zadań należy nie tylko obsługa urządzeń, ale również planowanie terapii i ochrony pacjentów przed jej ubocznymi skutkami. Typowe przykłady zadań stawianych przed fizykami medycznymi to obliczanie dawek promieniowania, obsługa komputerów przy zabiegach ablacji, wybór i zastosowanie sprzętu w radioterapii onkologicznej, tomografia komputerowa, fluoroskopia, rezonans magnetyczny, dobór istniejących i poszukiwanie nowych radiofarmaceutyków w zastosowaniach diagnostycznej medycyny nuklearnej. Fizyk medyczny to pracownik służby zdrowia zajmujący się tą stroną terapii, która oparta jest na wiedzy fizycznej. Specyfika tego zawodu wymaga nie tylko znajomości fizyki, na ktorej oparte są metody diagnostyki i terapii, ale również typowej wiedzy medycznej jak anatomii, bilogii, bochemii i biofizyki. Praca z pacjentem wymaga również od fizyków medycznych znajmości psychologii i praw etyki.

Fizyka medyczna w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Chcąc sprostać oczekiwaniom i wymaganiom zarówno lokalnego, jak i ogólnego rynku pracy, w roku akademickim 2016/2017 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogóskiego otwieramy nowy kierunek - Fizyka Medyczna . Jednym z podstawowych założeń tej specjalności jest to, aby przyszli absolwenci fizyki medycznej posiadali praktyczne umiejętności i wiedzę, które pozwolą im w sposób profesjonalny przystąpić do wykonywania tak odpowiedzialnego zawodu. Wiedza teoretyczna ma służyć zrozumieniu i umiejętności wykorzystania fizyki w terapii, a nie być celem samym w sobie. Dlatego też w programie kierunku Fizyka Medyczna w Instytucie Fizyki UZ znalazła się bardzo duża ilość ćwiczeń laboratoryjnych, głównie z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych.

Fizyka medyczna - sylwetka absolwenta

Absolwent sepcjalności fizyka medyczna jest przygotowany do pracy w jednostkach służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie, pracownie diagnostyczne i laboratoria, gdzie będzie w kompetentny sposób współpracował z personelem medycznym. Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat obrazowania medycznego przy pomocy takich technik jak RTG, TK, NMR i USG oraz diagnostycznej medycyny nuklearnej (SPECT, PET). Zna podstawy fizyczne elektrokardiografii, elektroencefalografii i elektromiografii, potrafi wykonać EKG i EEG. Absolwent kierunku fizyka medyczna ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz patologii . Osoba po ukończeniu fizyki medycznej potrafi również przeprowadzać i interpretować podstawowe analizy statystyczne wykorzystywane w naukach biomedycznych oraz zna podstawy analizy sygnałów i obrazu, również w zakresie, który wykorzystywany jest w tych naukach. Fizyk medyczny zaznajomiony jest z podstawami etycznymi zawodów medycznych.