Tematy spotkań z uczniami

W ramach naszych spotkań z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych proponujemy następujące tematy

  • Fizyk przy stole elektrofizjologicznym - wykład opisuje rolę, zadania i szczegółowe czynności wykonywane przez fizyka podczas zabiegów takich jak wszczepienie stymulatora, wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora (ICD), urządzenia CRT oraz podczas badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji,
  • Nanotechnologia w kardiologii - prezentacja dotyczy najnowszych osiągnięć w zastosowaniach nanotechnologii w kardiologii, w szczególności stosowania nanocząstek PGMC do przenoszenia leków leczących stany zapalne oraz środków terapii antysensowej.

Na Waszą prośbę możemy również przygotować wykład o DNA, nowoczesnych technikach obrazowania medycznego czy też na każdy inny temat, który jest związany z fizyką i Was zainteresuje. Zapraszamy do kontaktu!