Spotkania

Spotkania z fizyką medyczną w Waszej szkole

Instytut Fizyki Zielonogórskiego od wielu lat współpracuje ze szkołami województwa lubuskiego. W tej chwili prowadzimy akcję przybliżania fizyki medycznej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w nadziei przekonania ich, że fizyka jest dziedziną bardzo praktyczną, wykorzystywaną na co dzień. Proponujemy szkołom wizytę naszego pracownika i wygłoszenie wykładu - tematy które proponujemy to Fizyk przy stole elektrofizjologicznym oraz Nanotechnologia w kardiologii inwazyjnej. Nasz pracownik, dr hab. Jarosław Piskorski, który ma doświadczenie zarówno w pracy naukowej jak i praktycznej, podczas zabiegów elektrofizjologicznych, chętnie przyjedzie do Waszej szkoły i przedstawi prezentację.

Tematy spotkań z uczniami

W ramach naszych spotkań z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych proponujemy następujące tematy

  • Fizyk przy stole elektrofizjologicznym - wykład opisuje rolę, zadania i szczegółowe czynności wykonywane przez fizyka podczas zabiegów takich jak wszczepienie stymulatora, wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora (ICD), urządzenia CRT oraz podczas badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji,
  • Nanotechnologia w kardiologii - prezentacja dotyczy najnowszych osiągnięć w zastosowaniach nanotechnologii w kardiologii, w szczególności stosowania nanocząstek PGMC do przenoszenia leków leczących stany zapalne oraz środków terapii antysensowej.

Na Waszą prośbę możemy również przygotować wykład o DNA, nowoczesnych technikach obrazowania medycznego czy też na każdy inny temat, który jest związany z fizyką i Was zainteresuje. Zapraszamy do kontaktu!