Laboratoria i pracownie Fizyki Medycznej

Głównym celem, jaki stawiamy sobie w trakcie procesu nauczania to przygotowanie absolwentów specjalności Fizyka Medyczna do praktycznego wykonywania zawodu. Osiągnięcie tego celu możliwe jest tylko poprzez wielogodzinną, samodzielną pracę studentów z nowoczesnym sprzętem medycznym. Aby sprostać wysokim wymaganiom stawianym fizykom medycznym w ich codziennej pracy, nieustannie dbamy o wyposażenie w nowoczesną aparaturę naszych pracowni Fizyki Medycznej znajdujących się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Fizyka medyczna - praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu

Rozwój zaawansowanych technik diagnostycznych i terapeutycznych oraz związane z tym wykorzystanie najnowocześniejszych urządzeń spowodowało, że fizyk medyczny stał się nierozłącznym i bardzo ważnym elementem zespołów medycznych. Do jej/jego zadań należy nie tylko obsługa urządzeń, ale również planowanie terapii i ochrony pacjentów przed jej ubocznymi skutkami. Typowe przykłady zadań stawianych przed fizykami medycznymi to obliczanie dawek promieniowania, obsługa komputerów przy zabiegach ablacji, wybór i zastosowanie sprzętu w radioterapii onkologicznej, tomografia komputerowa, fluoroskopia, rezonans magnetyczny. Fizyk medyczny to pracownik służby zdrowia zajmujący się tą stroną terapii, która oparta jest na wiedzy fizycznej. Specyfika tego zawodu wymaga nie tylko znajomości fizyki, na ktorej oparte są metody diagnostyki i terapii, ale również typowej wiedzy medycznej jak anatomii, bilogii, bochemii i biofizyki. Praca z pacjentem wymaga również od fizyków medycznych znajmości psychologii i praw etyki.

Spotkania z fizyką medyczną w Waszej szkole

Instytut Fizyki Zielonogórskiego od wielu lat współpracuje ze szkołami województwa lubuskiego. W tej chwili prowadzimy akcję przybliżania fizyki medycznej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w nadziei przekonania ich, że fizyka jest dziedziną bardzo praktyczną, wykorzystywaną na co dzień. Proponujemy szkołom wizytę naszego pracownika i wygłoszenie wykładu - tematy które proponujemy to Fizyk przy stole elektrofizjologicznym oraz Nanotechnologia w kardiologii inwazyjnej. Nasz pracownik, dr hab. Jarosław Piskorski, który ma doświadczenie zarówno w pracy naukowej jak i praktycznej, podczas zabiegów elektrofizjologicznych, chętnie przyjedzie do Waszej szkoły i przedstawi prezentację.

Tematy spotkań z uczniami

W ramach naszych spotkań z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych proponujemy następujące tematy

  • Fizyk przy stole elektrofizjologicznym - wykład opisuje rolę, zadania i szczegółowe czynności wykonywane przez fizyka podczas zabiegów takich jak wszczepienie stymulatora, wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora (ICD), urządzenia CRT oraz podczas badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji,
  • Nanotechnologia w kardiologii - prezentacja dotyczy najnowszych osiągnięć w zastosowaniach nanotechnologii w kardiologii, w szczególności stosowania nanocząstek PGMC do przenoszenia leków leczących stany zapalne oraz środków terapii antysensowej.

Na Waszą prośbę możemy również przygotować wykład o DNA, nowoczesnych technikach obrazowania medycznego czy też na każdy inny temat, który jest związany z fizyką i Was zainteresuje. Zapraszamy do kontaktu!

Subscribe to www.fizykamedyczna.org RSS